Gia Phát > Sản phẩm > Bản nối đất – 18 ngã – đế cổ dê

Bản nối đất – 18 ngã – đế cổ dê

  • Quality standard: TCXD 46-2007
  • Material: Copper
  • Finish: Tinned / Nickelled
  • Aplication: Grounding system

Mô tả

product_parameter

Customer Reviews

Customer Rating

0
0 Ratings
Stars 5
(0)
Stars 4
(0)
Stars 3
(0)
Stars 2
(0)
Stars 1
(0)
Be the first to review “Bản nối đất – 18 ngã – đế cổ dê”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reviews

There are no reviews yet.

Item added To cart
X
Call Now Button