Gia Phát > Sản phẩm > Đầu cosse đồng loại V – VT

Đầu cosse đồng loại V – VT

  • Quality standard: IEC 61238 | TCVN 3624-81
  • Material: E.Copper Cu 99.9%
  • Finish: Tinned
  • Aplication: Joint electrical power cable voltage up to 1 KV (busbar lugs)

Mô tả

product_parameter

Customer Reviews

Customer Rating

0
0 Ratings
Stars 5
(0)
Stars 4
(0)
Stars 3
(0)
Stars 2
(0)
Stars 1
(0)
Be the first to review “Đầu cosse đồng loại V – VT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reviews

There are no reviews yet.

Item added To cart
X
Call Now Button